Uncategorized

Lợi Ích Từ Việc Học Abacus

Abacus được xem là cách hiệu quả nhất để dạy toán cho trẻ nhỏ và làm sắc nét các kỹ năng toán học cho tất cả mọi người trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, đó chưa phải là lợi ích đích thực mà Abacus có thể mang lại cho bạn. Các chuyên gia khuyến khích [...]
By abacusmastervn | Uncategorized
DETAIL

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1. Abacus hoạt động như thế nào? Làm thế nào để việc luyện tập Abacus mang lại lợi ích cho con tôi? Trên bàn tính, bất kỳ con số nào cũng có thể được biểu thị bằng hạt, cho phép người sử dụng giải quyết các vấn đề của cộng, trừ, nhân, chia, v.v bằng [...]
By abacusmastervn | Uncategorized
DETAIL

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Abacus Là Gì? Thế kỷ thứ 11, bàn tính Trung Quốc hay “suan pan”, được phát minh lần đầu tiên. Bàn tính là một khung có một phân cách hàng ngang phân chia bản tính thành hai phần, phần trên và phần dưới. Trong bàn tính Trung Quốc, có hai hạt ở phần trên và [...]
By abacusmastervn | Uncategorized
DETAIL

LỢI ÍCH TỪ VIỆC HỌC ABACUS (2)

1. Sử dụng ABACUS:  Các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia được giải quyết bằng sự chuyển động đơn giản của hạt trong công cụ này. Điều này giúp học viên phát triển hình ảnh tưởng tượng vấn đề trong não và bằng cách thực hành thường xuyên, não học cách giải quyết [...]
By abacusmastervn | Uncategorized
DETAIL

Tìm hiểu về bàn tính Abacus

1. Lịch sử của ABACUS:  Thế kỷ thứ 11, bàn tính Trung Quốc hay “suan pan”, được phát minh. Bàn tính là một khung có một phân cách hàng ngang phân chia bản tính thành hai phần, phần trên và phần dưới. Trong bàn tính Trung Quốc, có hai hạt ở phần trên và năm [...]
By abacusmastervn | Uncategorized
DETAIL
Call Now Button