Hợp Tác Nhượng Quyền Chương Trình Toán Trí Tuệ Abacus Master

Lời đầu tiên, Abacus Master Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Đối Tác đã dành sự quan tâm đặc biệt và muốn hợp tác nhượng quyền.

Quý Đối Tác vui lòng hoàn thành biểu mẫu hồ sơ thông tin bên dưới, và tham khảo quy trình nhượng quyền. Abacus Master Việt Nam sẽ phản hồi là cùng Quý Đối Tác trong thời gian sớm nhất.

Chỉ những đối tác được đánh giá phù hợp tại từng giai đoạn trao đổi được tham gia vào các vòng sau. Đối với đối tác không phù hợp, Abacus Master xin phép gởi thư từ chối cùng lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm.

Bước 1:

Đối tác tìm hiểu thông tin sơ bộ về Abacus Master Việt Nam

Bước 3:

Abacus Master liên hệ trao đổi đối tác lần 1 với các nội dung: - Ý định nhượng quyền - Các điều khoản cơ bản - Hệ thống nhượng quyền - Đơn đăng ký & ký quỹ - Thỏa thuận bảo mật.

Bước 2:

Đối tác gửi thông tin hồ sơ theo biểu mẫu tại website Abacus Master Việt Nam

Bước 4:

Abacus Master liên hệ trao đổi lần 2, sau khi 2 bên thống nhất trong buổi họp lần 1, nội dung: - Các câu hỏi về đơn đăng ký (nếu có) - Các câu hỏi khác của đối tác (nếu có) - Tài liệu về mô hình hoạt động - Dự thảo hợp đồng - Chứng minh tài chính - Kế hoạch kinh doanh

Bước 5:

Abacus Master liên hệ trao đổi lần 3, sau khi 2 bên thống nhất trong buổi họp lần 2, nội dung: - Giải đáp các câu hỏi - Xem xét chứng minh tài chính - Thảo luận kế hoạch kinh doanh - Hợp đồng nhượng quyền chính thức

Bước 6:

Họp ký kết - Ký kết hợp đồng nhượng quyền - Hoàn thành các thủ tục nhượng quyền

0906913877