Học Phí & Chương Trình Học

Chương Trình Học

Chương trình học toán trí tuệ Abacus Master phù hợp với trẻ ở độ tuổi từ 4 – 12 tuổi,  được chia thành 9 cấp độ.

Mỗi cấp độ học trong vòng 3 tháng (tương đương 12 tuần), 1 tuần học 2 buổi (1 giờ / 1 buổi).

Tất cả các cấp độ đều có học phí như nhau là : 3.898.000VNĐ

Cấp độ BEGINNER

Hiểu được cấu tạo bàn tính. Làm quen với các con số, thực hiện phép toán cộng trừ đơn giản từ 1 - 9 . Thực hiện nhuần nhuyễn thao tác trên bàn tính.

CẤP ĐỘ 2

Ảo tính 1 chữ số

CẤP ĐỘ 1

Học công thức Abacus, cộng trừ bằng bàn tính

CẤP ĐỘ 3

Ảo tính 2 chữ số tốc độ cao

CẤP ĐỘ 4

Ảo tính, phép nhân (2 chữ số x 1 chữ số), số âm

CẤP ĐỘ 6

Ảo tính cộng trừ 4 chữ số, nhân, chia có dư

CẤP ĐỘ 5

Ảo tính 3 và 4 chữ số, nhân, chia

CẤP ĐỘ 7

Ảo tính nhân chia, có dư, số thập phân, hằng đẳng thức

CẤP ĐỘ 8

Ảo tính 5 chữ số đến 20 hàng. Luyện trí nhớ với số PI
Nhân, chia, số thập phân, hằng đẳng thức

CẤP ĐỘ 9

Ôn tập tổng hợp. Thực hiện các bài tập tính toán nâng cao mở rộng những giới hạn của não bộ

Đăng Ký Tham Dự Lớp Trải Nghiệm

Hoàn toàn miễn phí & diễn ra đều đặn hằng tuần!

Bài Viết Liên Quan