Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Mức lương:    Tối thiểu 5,000,000VNĐ/tháng + Phụ cấp tối thiểu 1,000,000VNĐ/tháng + Hoa hồng/ghi danh mới Hỗ trợ miễn phí điện thoại, sim và data khách  Chế độ đãi ngộ khác của công ty   Nhiệm vụ:    Tìm kiếm học viên mới trên data có sẵn …

Xem Thêm →Chuyên viên tư vấn tuyển sinh