Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh

Chức vụ: Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh Mức lương:    20,000VNĐ/giờ + Hoa hồng/ghi danh mới Hỗ trợ miễn phí sim, điện thoại và data khách hàng Chế độ đãi ngộ khác của công ty Nhiệm vụ: Gọi mời tham gia hội thảo trên data có sẵn Thời gian làm việc: tuỳ chọn linh …

Xem Thêm →Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh