Giáo viên dạy toán trí tuệ AbacusMaster

Chức vụ: Giáo viên dạy toán trí tuệ AbacusMaster   Mức lương: tối thiểu 7,000,000VNĐ + Hoa hồng/học sinh tái ghi danh + Các chế độ đãi ngộ khác của công ty Nhiệm vụ: giảng dạy chương trình toán trí tuệ cho trẻ em 4 – 12 tuổi Thời gian làm việc: dạy tối đa 16 …

Xem Thêm →Giáo viên dạy toán trí tuệ AbacusMaster