Giáo viên thỉnh giảng dạy toán trí tuệ AbacusMaster

Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng dạy toán trí tuệ AbacusMaster   Mức lương: 80,000VNĐ/giờ + Hoa hồng/học sinh tái ghi danh + Các chế độ đãi ngộ khác của công ty Nhiệm vụ: giảng dạy chương trình toán trí tuệ cho trẻ em 4 – 12 tuổi Thời gian làm việc: tuỳ chọn linh động …

Xem Thêm →Giáo viên thỉnh giảng dạy toán trí tuệ AbacusMaster